วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน


ตารางสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2555

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช

       คาบที่
วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คาบ 50นาที
08:20-09:10
09:10-10:00
10:00-10:50
10:50-11:40
11:40-12:20
12:20-13:10
13:10-14:00
14:00-14:50
14:50-15:40
15:40-16:30
คาบ 40 นาที
08:20-09:00
09:00-09:40
09:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:40
11:40-12:20
12:20-13:00
13:00-13:40
13:40-15:20
14:20-15:00
จันทร์

32101
.304
ห้อง 217

23101
. 302
ห้อง 306
พักกลางวัน

อังคาร
ค 32101
ม.301
ห้อง 305
ค 32101
ม.304
ห้อง 217พุธค 32101
.301
ห้อง 305

พฤหัสบดี
23101
ม. 302
ห้อง 306
ค 32101
ม.301
ห้อง 305
ค 32101
ม.304
ห้อง 217


ศุกร์23101
ม. 302
ห้อง 306